Szennyvíz- és csurgaléktisztító telep

Kohéziós Alap

1 Létesítmények ismertetése

1.1 Általános kialakítás

A szennyvíztisztító telep egy több rekeszből álló, az építési terv szerinti kialakítású, vasbeton műtárgy és a hozzátartozó acélszerkezetű vázra szerelt üvegtáblás felépítményű épület. Ez a műtárgy egy eleveniszapos, élő (növényi gyökér) biofilm-hordozókkal intenzifikált, kaszkádrendszerű, teljes biológiai tisztítás technológiájának befogadására alkalmas. Szennyvízmennyiség: Ql2Om3Inap Q11=5m3/óraA szennyvíztisztító a hulladéklerakó telepen belül több helyről érkező szennyvizet fogad.Ezek egy része nem kommunális jellegű tehát külön szűrésre nincs szükség:

 • a hulladéklerakó depónián keletkező csurgalékvíz
 • a depónián létesítendő gázkutak „kondenz” vize
 • a hulladékdepónia köré építendő résfalaknál a drénhálózatban megjelenő talajvíz
 • a telep külső betoafelületeinek szennyezett csapadékvizei

Ezeken kívül kommunális jellegű szennyvíz:

 • a komposztáló telep kezelő személyzetének szennyvize (max 10 fő)
 • a komposztáló telep csurgalékvize
 • a szennyvíztisztítón dolgozó személyzet szennyvize (max 2 fő)

Ezen utóbbi vizek a műtárgyba daraboló átemelő szivattyú segítségével jutnak be.A tisztítási technológia folyamatának pontos leírását külön technológiai műszaki leírás, kezelési utasítás tartalmazza.

1.2 Részletes kialakítás

1.2.1 Felszín alatti szerkezet

A szennyvíztisztító telep felszín alatti szerkezete egy több rekeszből (medencéből) álló vasbeton műtárgy.A medencék méretei:

 • Iszapsűrítő 7,00m2
 • Anaerob medence 2,00 m2
 • Anoxikus medence 3,60 m2
 • Aerob medence 1 8,10 m2
 • Aerob medence 2 7,50 m2
 • Aerob medence 3 9,58 m2
 • Aerob medence 4 8,24 m2
 • Tisztított Közbenső Víz átemelő 1,25 m2
 • Zagytér 1,25 m2
 • Utóülepítő 6,25 m2
 • Szűrő 1 l,63m2
 • Szűrő 2 1,63 m2
 • Tisztított víz végátemelő 5,00 m2
 • Szűrőmező 39,86 m2
Összesen: 102,89 m2

1.2.2 Felszíni szerkezetek

Szociális ás üzemviteli blokk:

A szennyvíztisztító telep részeként került megépítésre, a kezelőszemélyzet szociális blokkja,amely kiegészült a kazánház, a fúvógépház, valamint az elektromos szekrények helyiségével.A szociális rész tartalmazza a fekete- és fehér öltözőt, illetve a zuhanyzó-WC-kézmosóegyüttest, megfelelve a munkavédelmi, Valamint közegészségügyi előírásoknak.

Helyiségek:
 • Fúvógépház 3,47 m2 cementsimítás
 • Elektromos szekrények 3,45 m2 cementsimítás
 • Kazánház 6,18 m2 cementsimítás
 • Előtér 1,50 m2 kerámia lapburkolat
 • Öltöző 1,80 m2 kerámia lapburkolat
 • Mosdó 4,44 m2 kerámia lapburkolat
 • WC 1,20 m2 kerámia lapburkolat
 • Öltöző 2,03 m2 kerámia lapburkolat
 • Előtér 1,67 m2 kerámia lapburkolat
Szerkezeti kialakítás:

Az épületrész hagyományos téglafalazattal, é5 Vasbeton Vízszintes teherhordó szerkezettel kapcsolódik a vasbeton medencéhez. A főfalak 30 cm, illetve 25 cm, a válaszfalak 10 cm vastagságú POROTHERM tégla falazattal készülnek.

Üvegház épületrész:

Az épület adatai

 • Hasznos alapterület: 134,98 m2
 • Gerinc magasság: + 5,77
 • Csatorna magasság: + 5,21
 • Belső padlószintek: + 0,03, + 0,40
 • Falmagasságok:
  • Külső vasbeton fal: + 1,00
  • Medence válaszfalak: + 0,40
  • Szűrőmező: + 0,35

Általános

Bouthers Venlo típusú holland gyártmányú üvegház.Az üvegház szerkezeti elemei tűzi horganyzott acélból, az oldal és a végfalak, valamint a tető alumínium profilból készülnek.

Szellőztetés

Az egyenletes klímavezérlés elengedhetetlen feltétele a megfelelő szellőztetési kapacitás és a pontos szerelés. A tetőszerkezetbe épített üvegtáblák méretétől függően lehetőség van 1, 2 vagy 3 táblás szellőző beépítésére. A szellőzőkben az egyes üvegtáblák 0,825 vagy 1 m hosszúak lehetnek. Lengőkar, vagy fogasléc/tolórúd rendszer beépítése által a szellőztetés elektromosan vezérelhető. A két rendszer együttes alkalmazásával maximális szellőztetési kapacitás érhető el.

1.3 Épületgépészeti leírás

Vízellátás

A Regionális Hulladéklerakó telep vízbekötéssel rendelkezik. Az telken belül a tervezett üvegház épület vízigénye erről biztosítható.Az épület napi vízfogyasztása: 0,8 m3/d.Az épület melegvíz-ellátását falra szerelhető, függőleges kivitelű zárt rendszerű elektromos forróvíztároló biztosítja. A készülék típusa: HAJDU Z120E 120 literes tároló-térfogattal.A vízhálózat anyaga: épületen belül unipipe vezeték. Az épületen belül haladó vízvezetékeket 9mm vastagságban TUBOLIT típusú zárt cellás hőszigeteléssel kellett ellátni.

Szennyvíz

Az üvegház épület a lerakó telepen keletkező csurgalék és szennyvíz tisztítását végzi. Az épülethez az előírt technológiai elvárások a következők:

 • szerves anyag eltávolítás
 • nitrifikáció
 • denitrifikáció
 • cseppszóródás elleni védelem
 • szagmentesség

Az üvegház épületben keletkező szennyvizek mennyisége a következő:

Kommunális szennyvíz: 0,8 m3/d.

Az épületben egyrészt a hulladéklerakótól, a másrészt a komposztáló épület és az üvegház épület kommunális szennyvizét tisztítjuk meg.

A komposztáló kommunális szennyvizét kültéri gyűjtőaknába elhelyezett vágószerkezetes átemelő-szivattyúval juttatjuk el az épületbe.

A szennyvíztisztító épületben kialakított szociális blokktól a szennyvizet zárt vágószerkezetes átemelő-szivattyúhoz vezetjük. A szivattyú típusa: WILO DRAIN LIFT KH 32-0,4 EM (V=0,8m3/h, H=5,0m).Gázellátás

Az épület, fűtési igényét biztosítjuk földgáz energiahordozóról. A területen nem található vezetékes gázhálózat, ezért az épület gázellátását PB-gáztartállyal biztosítjuk.

Kazán típusa: VIESSMAN VITOPEND-100 24 kW-os zárt égésterű gázkazán

A beépített készülék max. gázfogyasztása: 2,8 m3/h.

Központi fűtés

Az épületben elhelyezett VIESSMANN Vitopend-l00 24 kW-os zárt égésterű gázkazán biztosítja a fűtési igényt. A kazán beépített keringtető szivattyúval, tágulási tartállyal és biztonsági szeleppel rendelkezik.

A későbbiekben a fűtési energiaellátást opcionálisan, a területen üzemelő gázmotor hulladék-hőjével kívánjuk biztosítani. A kazánházba 5/4” csatlakozást szükséges kialakítani. Az épületet hőcserélővel választjuk le, melynek típusa SWEP SSP 2000 B8Hx30/1P-SC- S(4x3,4”).

A kazánházban és az üvegházi szabadon szerelt fűtési vezetékek rézcsövek forrasztott kötésekkel. A primer oldali vezetékek acélcsövek hegesztett kötésekkel.

Szellőzés

Az épületben lévő fúvógépház és az elektromos helyiséget látjuk el szellőzéssel. Mindkét helyiségben tízszeres légcserét biztosítunk. Az elektromos helyiségben a télen a fagymentes szellőzés miatt légcsatornába épített elektromos fűtőregisztert építünk.A szellőző csőventilátorok típusa: HELIOS RR l00C V=l00m3/h, dp=200Pa

1.4 Épületvillamossági leírás

A létesítmény épületeinek tűzrendészeti besorolása D mérsékelten tűzveszélyes, egy tűzszakasz.

Az épületekben kialakított helyiségek jellegük szerint:

Általában: normál, száraz helyiség

Öltözők, WC: időszakosan nedves helyiségek

Zuhanyzó, üvegház: nedves helyiség

Energiaellátás, fogyasztásmérés

A kültéri szekrénytől mért földkábeles betáplálással jut cl az energia az üvegház épület

elektromos kapcsolóterében elhelyezett elosztóba, ahonnan külön biztosítás után közvetlenül

a gyűjtősínről egy megszakítón keresztül biztosítunk tápellátást a helyiségbe telepítendő

elosztóhoz.

A létesítmény világítási berendezése részére a helyiségek jellegének megfelelő fénycső

armatúrákat, kompakt fénycsöves lámpatesteket helyezünk el.

A világítási berendezés helyiségenként kapcsolható.

A külső bejáratoknál mozgásérzékelős lámpatestek kerülnek elhelyezésre, melyek a beépített

mozgásérzékelő segítségével automatikusan is felkapcsolódnak, este mozgás esetén.

Az üvegház területén thermo ventilátorok kerülnek elhelyezésre. A ventilátorok vezérlése fali termosztátról történik. A termosztát a gépész kiírásban szerepel.

Az üvegház tetején lévő ablakokat az üvegházon belülről a falról soronként villamos távvezéreléssel az ablakokra szerelt mozgató motorokkal lehet nyitni.

A vápákat elektromos hó és jégolvasztó fűtőkábellel látjuk cl. A vápafűtés szabályzója üvegház automatikus szellőztető „FE”jelű elosztójába lesz elhelyezve.

Az épület fém szerkezetét villámvédelem céljára természetes felfogóként illetve levezetőként felhasználjuk. A fémszerkezetet egybefüggővé kell tenni, azokon a helyeken ahol esetleg nem alkot egybefüggő fémszerkezetet. A terven jelölt helyeken a fém szerkezetű pilléreket külső földeléssel el kellett látni. A földelőket az épületen kívül a földbe fektetett laposacél földelő vezetővel össze kell kötni.

A túlfeszültség-védelem kialakítása a fent leírt módon megtörténik.

A létesítmény épületeinek tűzrendészeti besorolása D mérsékelten tűzveszélyes, egy tűzszakasz.

A tűzvédelmi lekapcsolás központilag a telepi főelosztóról lehetséges.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6728, Szeged, Stefánia 6.
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  Csütörtök: 7:00-19:00
  Péntek: 8:00-13:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat

Konténer rendelés

Konténer rendelésfelvétel
 • H-P: 8:00-18:00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://facebook.com/Szkht