Hulladéklerakó Depónia

Kohéziós Alap

1 Megvalósítás célja

A jelenleg műszaki védelem nélkül működő hulladéklerakó lezárása, és új nagy kapacitású műszaki védelemmel ás ellenőrző rendszerrel ellátott lerakó létesítése.

A hidrológiai, hidrogeológiai, talajtani, valamint talajmechanikai vizsgálatok alapján egy komplex rekultivációs-új depónia létesítési rendszert határoztak meg, és engedélyeztettek. A rendszer lényege, hogy a jelenleg működő lerakót rekultiválják, és a rekultivált lerakón új lerakót létesítenek. A rekultiváció során a jelenlegi depónia szarkofágként kerül lezárásra. A vizsgálatok alapján meghatározták a felszín alatti első vízzáró réteget, amely 3,6 m mélységben kezdődik, 1,5 m vastagságú, természetes településű 10 m/s szivárgási tényezőjű agyagréteget jelent. A meghatározott agyagréteg vízáteresztő képessége, és vastagsága alapján megfelelő szigetelő réteget jelent, ezért csak a felette elhelyezkedő vizek kiszorítására, megszüntetésére van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi rekultiválandó lerakó környezeti kockázatát minimalizáljuk.

2 A lerakó létesítményei, általános adatok

A Szeged Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó jelenleg 101207/70 hrsz.-ú‚ és a fejlesztés alatt is működő létesítmény. A fejlesztés során a hulladéklerakó rekultivációjára, majd felette Új lerakó létesítésére került sor. Az új lerakó aljzatszigetelése, és a régi lerakó fedőszigetelése közös.

A lerakótér leszigetelésével a lakossági hulladék elhelyezés minimum 40 évig biztosítva lesz. Az üzemeltetés ideje valószínűleg nőni fog, a beruházásban megvalósítandó hulladékkezelő rendszerek (kőtörő, komposztáló telep) üzembe helyezése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés elterjedése, és a már megépült hulladékválogató csarnok teljes kapacitású üzemeltetésének hatására.

A létesítmény fő tevékenysége a hulladék kezelése, ártalmatlanítása, aprítása. A beérkező vegyes kommunális hulladék a depónián kerül ártalmatlanításra, vagyis elhelyezésre. A beérkező szerves hulladék a komposztálóban kerül kezelésre, majd újrafelhasználásra, vagy elhelyezésre.
A beérkező beton és egyéb nagydarabos kőtörmelék a kőtörőben kerül aprításra, majd újrafelhasználásra, vagy elhelyezésre.

A létesítményhez a környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak betarthatósága végett
megépítésre kerül:

 • a gázszivattyú és hasznosító telep, a depóniagáz összegyűjtésével, és felhasználásával,
 • a csurgalékvíz tisztító telep, a depóniáról összegyűjtött vizek tisztítására, valamint a tüzivíz, és a csapadékvíz tározó, az összegyűjtött vizek biztonsági szempontból történő tárolására.

A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges továbbá a telepi infrastruktúra kiépítése, amelyben
a telepi utak, térburkolatok, közművek, kerítés, kapuk mellett olyan létesítmények is helyet
kaptak, mint egy új hídmérleg, a kerékfertőtlenítő, gépkocsi és konténermosó, iparivíz-kút,
talajvíz kutak, növénytelepítés, parkosítás.

A deponia működtetéséhez szükséges létesítmények:

 • Mérlegház, 2 db 60 tonnás hídmérleggel és hozzá kapcsolódó számítógépes adatrögzítő illetve számlázó rendszer.
 • Szociális épület, a kapcsolódó funkcionális egységekkel.
 • Garázsépületek géptárolásra.
 • Üzemanyag tároló.
 • Konténermosó udvar.
 • Monitoring figyelő kútrendszer.
 • Csurgalékvíz-gyűjtő rendszer.
 • Csapadékvízgyűjtő árokrendszer.
 • Biogázgyűjtő-csőrendszer.
 • Depónia.
 • Kerítés.

A művelésbe eddig bevont terület nagysága mintegy 24 ha.

A hulladéklerakó főlétesítménye a 2,5 mm-es HDPE fóliával szigetelt lerakó, a sértetlenségét ellenőrző geo—szenzor hálózatok, a csurgalékvíz-gyűjtő hálózat (drén, vízkormányzó aknák), résfalrendszer (aknákkal), gázgyűjtő kutak és vezetékrendszer és a talajvíz figyelő rendszer.

3 Lerakó tér részletes ismertetés

3.1 Geometria, depóniarendezés

A depónia 1:3-as rézsűvel és 1 db 5 m-es vízszintes padkával került kialakításra, melynek célja a karbantartó út biztosítása.

A résfal telepítéséhez a depónia teljes kerületén a hulladék kitermelésére, és a depónia felső
részére történő átszállítására volt szükség.

A depónia rendezése két fázisban történt.

A keleti rész szigetelési munkálataival egy időben a nyugati részen a hulladék beszállítás és a depónia folyamatos feltöltése történt, tömörítéssel.

A hulladékdepónia rendezésre átadott K-i területén túl a hulladékbeszállítás folyamatosan történt.

A keleti rész elkészültével gyakorlatilag az új depónia megnyílt, és a nyugati rész leszigetelésével a régi depónia lezárása befejeződött.

3.2 Hulladékdepónia, aljzatszigetelések

3.2.1 A támtöltés felszínének védelme

A támtöltés felszínének védelmét az üzemelés alatti rekultivációhoz illeszkedő alábbi rétegek beépítésével lett biztosítva (felülről- lefelé):

 • 50 cm humusz
 • 5 cm ágyazóréteg
 • Geotextilia 1200 g/m2
 • 2,5 mm HDPE-lemez
 • Bentofix lemez
 • Geofizikai monitoring
 • Georács
 • 50 cm kiegyenlítő réteg
 • hulladék

Jellemző mennyiségek:

 • szorítótöltésen kívül eső depónia felszínének rézsűfelülete: 51.096 m2,
 • füvesítés felülete: 51.096 m2 rézsűfelület.

3.2.2 Terasz kialakítás

A terasz szigetelése:

 • 50 cm humusz
 • 5 cm ágyazóréteg
 • Geotextília 1200 g/m2
 • 2,5 mm HDPE-lemez
 • Bentofix lemez
 • Geofizikai monitoring
 • Georács
 • 20-50 cm kiegyenlítő réteg

A terasz kialakítása utána depónia ismételten 1:3-as rézsűvel folytatódik a koronáig.

3.2.3 Új DEPÓNIA felület

A lerakó állékonyságának biztosítása érdekében Észak-Déli, illetve Dél-Északi irányban a
szegélytől szintén emelkedéssel lett a depónia kialakítva. Ennek aránya azonban 1:3 (18%).

A rendezés a keleti két kazettával veszi kezdetét. A kazetták megtelte után a területen
felületalakítási munkálatok történnek, mely során a gáz, és csurgalékvíz gyűjtésére szolgáló
drén-rendszer lehelyezéséhez szükséges árkokat elkészítik.

 • Árok mélység: 0,5 m
 • Árkok közti távolság: 15,5 m
 • Oldalirányú esés: 3%
 • Csurgalékvíz elvezető árok: 3468 fm
 • Depónia gáz-elvezető árok:3520 fm

Szigetelési rétegrend depónia:

 • Hulladék
 • Geotextília 200 g/m2
 • 0,5 m homokszivárgó réteg
 • csurgalékvíz gyűjtő drénhálózat
 • Geotextília 1200 g/m2
 • geoszintetikus felületszivárgó Secudrain
 • 2,5 mm HDPE-lemez
 • Bentofix
 • Geofizikai membrán monitoring
 • 50 cm iszapos homok ágyazati réteg
 • Georács (ágyazórétegbe építve)
 • 30 cm szemcsés anyagú gáztalanító réteg
Feljáró út

A hulladék felhordását végző járművek számára feljáró út került kialakításra, melynek szélessége 25 m, emelkedése 4%, oldalirányú esése kifelé 3%.

a feljáró szigetelés rétegrendje:

 • 55cm útalap (építési törmelék)
 • cm ágyazóréteg
 • Geotextiha 1200 g/m2
 • 2,5mm HDPE-lemez
 • Bentofix lemez
 • Geofizikai monitoring
 • Georács
 • 30 cm kiegyenlítő réteg
 • szorítótöltés test

A rétegrend (hulladékkal érintkező):

 • Hulladék
 • Geotextília 200 g/m2 válogatott fmomszemét mely törmeléket vagy a HDPE fólián sérülést okozó más anyagot nem tartalmaz
 • 2,5 mm HDPE lemez
 • Bentofix
 • szorítótöltés test

A rétegrend (hulladékkal nem érintkező):

 • 50 cm humusz füvesítve
 • 2,5 mm HDPE lemez
 • Bentofx
 • szorítótöltés test

Az elkészült szorító-töltéstest külső oldali rézsűfelületének védelmét az üzemelés alatti rekultivációhoz illeszkedő 20 cm termőföld (füvesítve) réteg beépítésével kell biztosítani. A szorító-töltéstest koronáj án, ugyancsak 20 cm vastag termőtalaj terítésre került sor. A termőföld réteg felületét újra kell szabályozni, és fűmag kelésére alkalmas időszakban 40 g/m2 I. osztályú fűmag keverékkel be kell vetni.

A tervezett rétegrend (hulladékkal érintkező 3. rétegrend):

 • Geotextília 1200 g/m2
 • 2,5 mm HDPE lemez
 • Bentofix
 • Geofizikai monitoring
 • Georács (ágyazórétegbe építve)
 • 30 cm kiegyenlítő gáztalanító réteg

Jellemző mennyiségek:

 • a töltéstest külső rézsűfelülete: 17130 m2
 • termőtalaj mennyisége: 17130 m3
 • füvesítés felülete:
  • 17130 m2 rézsűfelület,
  • 4094 m2 töltéskorona felület.

3.2.4 Meglévő depónia-védelem, aljzatszigetelés

Kiegyenlítő és gáztalanítő réteg

A kiegyenlítő és gáztalanító réteget a depónia teljes felszínén ki kellett építeni. A takarás vastagsága 50-100 cm közötti.

A kiegyenlítő és gáztalanitó réteget maximum 16/32 mm-es szemnagyságú (CaCO3 %<10 %‚
k ≥ 103 m/s) homokos-kavicsból 25 cm vastag rétegenként, Trγ ≥ 80%-ra tömörítve kell
megépíteni.
A beépítendő 30 cm vastag kiegyenlítő gáztalanító réteg: 44.017 m3.

Georács

A georács a gázszivárgó réteg fölé 5 cm ágyazó rétegben került elhelyezésre. A georács polietilén szalagokból egymáson merőlegesen keresztbe helyezve összeforgatott lemez.
A lemezeket a helyszínen termikus hegesztéssel kapcsolták egymáshoz. A georács
beépítéskor a terhelés irányára merőleges bordáival jelentős kapaszkodási pontokat hoz létre,
melynek hatására a felület terhelhetősége nő. A kitöltő anyag Trγ ≥ 85%-ra tömörített zúzottkő
- kavics - homok keveréke. A keverék folytonos szemeloszlású 0-38 mm-es szemcsés anyag
legyen, mennyisége 5.032 m3 georács 212.855m2.

A gyártó és beszállító javaslatára a vízszintes felületeken 60/60 Q6, míg a ferde rézsűfelületeken (külső rézsű) 120/40 R6 egyirányú georácsot kellett beépíteni!

Természetes szigetelés kiváltása (Bentofix)

A megbízó, az üzemeltető, és a helyileg illetékes környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján a 22/2001 Korm. rendeletben előírt természetes szigetelőréteg kiváltására a Bentofix került felhasználásra.

50cm vastag iszapos homok ágyazati réteg (k<10-6m/s) és bentonitos szigetelőlemez Bentofix (NSP 4900) épült meg.

A nagy mennyiségű beszállítandó agyag kiváltására az agyag szigetelőréteggel egyenértékű Bentofix került beépítésre.

Geofizikai monitoring rendszer

A mesterséges szigetelő réteg alá geofizikai monitoring rendszer került beépítése. Az ellenőrző rendszer szenzoros érzékelőkkel ellátott rendszer legyen, amellyel térhálón figyelhetjük a lerakó alatt történő esetleges változásokat, esetleges lyukadáskor, Vagy átszivárgáskor a hiba lokalizálható 10cm-es pontossággal, és a szigetelő rendszer javítható.

Monitoring rendszerrel kapcsolatos további részleteket lásd a védő-ellenőrző rendszerek fejezetben.

Mesterséges szigetelés (HDPE-lemez)

A szigetelőlemez min. 2,5 mm vastag nagysűrűségű, mindkét oldalán sima felületű, primer anyagból, hengerelt technológiával készült polietilén lemez. A lemezeket a helyszínen termikus hegesztéssel kellett összekapcsolni.

Geotextília (Secutex)

A mechanikai eljárással készült Secutex nemszőtt geotextíliák kerültek beépítésre‚ egyedülálló flexibilitásuk és nyúlási jellemzőik nagy átlyukadással szembeni ellenállást
biztosítanak.

A várható terheléseknek megfelelően a depónián két típus került beépítésre (200 g/m2-es
1200 g/m2-es ).

Vízelvezető réteg (Secudrän)

A depónia felszínére hulló csapadék elvezetésére, valamint a nyitott felszínű depóniarészen a
csurgalékvíz összegyűjtésére telepített geoszintetikus szivárgóréteg amelynek rétegrendje a
következő.

 • Geotextília védőréteg (200 g/m2)
 • Vízelvezető dréncső
 • Osztályozott kavics szivárgóborda (D 16/32)
 • Homok szivárgóréteg (0,5m k>2xl0-4 m/s)
 • Geotextília védőréteg (1200 g/m2)
 • Geoszintetikus felületszivárgó (Secudrän XX8)

3.3 Szivárgó-résfal

Résfal szivárgó került megépítésre a vízszintes irányú talajvízmozgás megakadályozására.

A hulladékdepónia kőré tervezett -kövér agyagrétegbe a talpánál bekötött- vízzáró résfal hatására a vízszintes irányú talajvízmozgások a lerakó alatt megszűnnek. A résfal anyaga 2rnm-es HDPE-lemez lett. A szivárgó alján esésben vezetett Ø160 mm HDPE dréncső
1855 m hosszon gyűjti össze, a depónia felőli talajból beszivárgó vizeket. A vízvezetés szivárgó vízelvezető rendszerrel történt.

A résfal rendszerre két átemelőakna került kiépítésre a depónián szigetelés alatt összegyűjtött vizek szennyvíztelepre történő lejuttatása miatt.

Az 1. számú átemelő gyűjti össze a RCSV-4 és RCSV-l dréncsöveken a meglévő hulladék depónián átfolyó szennyezett talaj vizeket.

A 2. sz. átemelő a RCSV-2 és RCSV-3 dréncsövek által összegyűjtött talajvizeket gyűjti össze.

A felfogott talajvíz az I. sz. átemelő aknából 160 fm-nyi Ø63 KPE PN 6, a 2. sz. átemelő aknából 960 fm-nyi Ø90 KPE PN 6 nyomócsövön keresztül a szennyvíztisztító előtti végátemelő aknába kerül.

1. sz átemelő

 • Aknák adatai (a rendezett terepszint ±0,00): 79,30 mBf
 • Akna fedlap: +0,25
 • Átemelőbe befolyó Ø 160 gravitációs cső folyásfenék:- -4,39
 • Akna fenékszint: - -7,00
 • Betondugó fenékszintje: - -9,00
 • Vágóél alja: - -7,20

2. sz átemelő

 • Aknák adatai (a rendezett terepszint ±0,00): 78,67 mBf
 • Aknafedlap: +0,25
 • Atemelőbe befolyó 0160 gravitációs cső folyásfenék: - -4,39
 • Akna fenékszint: - -7,00
 • Betondugó fenékszintje: - -9,00
 • Vágóél alja: - -7,20

A betondugó anyagminősége C12/15 dmax= 16 F S54

A szivattyút időszakos ellenőrzés esetén a munkálatok elvégzésére ki kell emelni a födémre.
A szerelési munkálatoknál nincs szükség a személyzetnek a szivattyútérben tartózkodnia,
ugyanis az egy lánccal, egy gyorskötéssel kioldható 063 KPE csővel felhúzható a talajszintig.
A szivattyúk visszaszerelése a csonkra annak az aknába történő leeresztésével történik
alakzáras megoldással, mely további munkálatokat nem igényel.

Az átemelő-aknákhoz tartozó szivattyúk adatai:

Szivattyú típusa: FLYGT CP 3085 183HT
Görbekód: 53-250-00-2405
Q = 9,24 l/s
H= 14,4 m
Teljesítmény: 2,66 kW
Frekvencia: 50Hz
Feszültség: 400V
Fázis: 3
Áramfelvétel: 4,7 A
Indítás: 27A

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6728, Szeged, Stefánia 6.
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  Csütörtök: 7:00-19:00
  Péntek: 8:00-13:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat

Konténer rendelés

Konténer rendelésfelvétel
 • H-P: 8:00-18:00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://facebook.com/Szkht