Ár- és belvízvédekezési feladatok

Árvízmentesítés

Szeged Város közterületeinek meghatározó természeti adottsága a várost átszelő Tisza és a Maros folyó közelsége. Árvízvédekezési feladatunkat alapvetően a két folyó kedvező vagy kedvezőtlen vízállása határozza meg. Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság biztosítja az elsőrendű védvonal mentén a védekezési feladatokat, míg az önkormányzatnak kell gondoskodni az úgynevezett másodrendű töltések fenntartásáról.

Szeged várost másodrendű körtöltés veszi körül 11.720 fm hosszúságban a Felső Tisza parttól indulva és a város déli részén a MÁV pályatestek vonalában, a Tisza elsőrendű védvonalához csatlakozva. Kiépítése 1879-es árvíz után történt. Lokalizációs töltés épült 4.500 m hosszban az 1970-es árvíz védekezési munkái idején. Béke telep mellett húzódó töltés visszazár az E5-ös utat keresztezve a Budapesti vasúti töltéshez.

Vízkárelhárítási feladatunk a fenti építmények fenntartásáról - az önkormányzat megbízása alapján - éves előirányzat szerint gondoskodni.

Belvíz elvezetés

A város felszíni vízelvezetése részben zárt egyesített és elválasztott rendszerű csapadékvíz csatornával történik, másrészt nyílt szelvényű burkolt vagy földmedrű árkokkal. Az önkormányzat 2001. évi döntése alapján a Szegedi Vízmű Rt. feladatává tette ezen vízelvezető rendszerek üzemeltetését azok víztározóival, átemelőivel együtt.

Társaságunk a csapadékvíz elvezető árkok kezelői feladatait látja el. Kezelői hozzájárulásokat adunk ki például gépkocsibejárók építéséhez, árkok zárt-szelvényűsítésére, valamint fejlesztési munkák véleményezését végezzük.

A Szegedi Vízmű Rt. megbízása alapján részt veszünk a nyílt szelvényű árkok tisztántartásában, környezetének kaszálásában. Társaságunk feladata rendkívüli mennyiségű csapadék hatására kialakult belvízveszély esetén az operatív belvízvédekezés megszervezése, irányítása.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6728, Szeged, Stefánia 6.
  • H-SZ: ZÁRVA
  • CS: ZÁRVA
  • P: ZÁRVA
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva

Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés

Konténer rendelés

Konténer rendelés
Rendelésfelvétel
  • H-CS: 7.00-15.30
  • P: 7.00-14.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva