Ár- és belvízvédekezési feladatok

Árvízmentesítés

Szeged Város közterületeinek meghatározó természeti adottsága a várost átszelő Tisza és a Maros folyó közelsége. Árvízvédekezési feladatunkat alapvetően a két folyó kedvező vagy kedvezőtlen vízállása határozza meg. Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság biztosítja az elsőrendű védvonal mentén a védekezési feladatokat, míg az önkormányzatnak kell gondoskodni az úgynevezett másodrendű töltések fenntartásáról.

Szeged várost másodrendű körtöltés veszi körül 11.720 fm hosszúságban a Felső Tisza parttól indulva és a város déli részén a MÁV pályatestek vonalában, a Tisza elsőrendű védvonalához csatlakozva. Kiépítése 1879-es árvíz után történt. Lokalizációs töltés épült 4.500 m hosszban az 1970-es árvíz védekezési munkái idején. Béke telep mellett húzódó töltés visszazár az E5-ös utat keresztezve a Budapesti vasúti töltéshez.

Vízkárelhárítási feladatunk a fenti építmények fenntartásáról - az önkormányzat megbízása alapján - éves előirányzat szerint gondoskodni.

Belvíz elvezetés

A város felszíni vízelvezetése részben zárt egyesített és elválasztott rendszerű csapadékvíz csatornával történik, másrészt nyílt szelvényű burkolt vagy földmedrű árkokkal. Az önkormányzat 2001. évi döntése alapján a Szegedi Vízmű Rt. feladatává tette ezen vízelvezető rendszerek üzemeltetését azok víztározóival, átemelőivel együtt.

Társaságunk a csapadékvíz elvezető árkok kezelői feladatait látja el. Kezelői hozzájárulásokat adunk ki például gépkocsibejárók építéséhez, árkok zárt-szelvényűsítésére, valamint fejlesztési munkák véleményezését végezzük.

A Szegedi Vízmű Rt. megbízása alapján részt veszünk a nyílt szelvényű árkok tisztántartásában, környezetének kaszálásában. Társaságunk feladata rendkívüli mennyiségű csapadék hatására kialakult belvízveszély esetén az operatív belvízvédekezés megszervezése, irányítása.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Panaszkezelés
Fogyasztóvédelmi referens
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6728, Szeged, Stefánia 6.
Nyitvatartás
  • H-SZ: 8.00-15.00
  • CS: 7.00-19.00
  • P:8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés

Konténer rendelés

Konténer rendelés
Rendelésfelvétel
  • H-SZ: 7.00-15.30
  • CS: 7.00-14.00
  • P: 8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva