Integrált minőség és környezetirányítási rendszer

Társaság minőségpolitikája

( MSZ EN ISO 9001:2009 5.3. pontja)


A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány bevezetésével szolgáltatásainak minőségi színvonalát kívánja javítani. A tulajdonosi követelményekhez folyamatosan igazodva a minőségirányítási rendszer segítségével a belső folyamatokat átalakítja, megszervezi, amellyel a Társaság szolgáltatásainak minőségét is garantálni kívánja.

Célunk, hogy a szolgáltatásunkat igénybe vevő lakosság, a tulajdonos, a partnerek igényeit minden szempontból kielégítsük, gyors és pontos munkával a reklamációk számát a minimálisra csökkentsük.

A nyomon követhető és folyamatosan magas színvonalú szolgáltatás érdekében fokozzuk az ellenőrzési tevékenységet.

Tulajdonosunk felé a minőségi munkavégzés főként a lakossági problémák csökkenő számában, másrészt az erőforrások hatékonyabb kihasználásában kell, hogy megjelenjen, amelynek érdekében kiemelten kezeljük a tudásszint állandó gyarapítását, és azt az elvárást, hogy minden dolgozónk ismerje és értse minőségpolitikánkat.

Társaságunk a minőségpolitika érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek magas színvonalú elkötelezettsége mellett javítani kívánja Szeged város és a környező települések hulladékszállításának minőségét, bővítve a települések számát, végzi az illegális hulladéklerakók felszámolását, mindezekkel hozzá kíván járulni a környezetszennyezés csökkentéséhez, a közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatok maradéktalan végrehajtásához. A közterület-fenntartás területén a támogatás mértékének megfelelően színvonalasabbá kívánja tenni a közterület esztétikai állapotát, tisztaságát, gondozottságát. Javítani kívánja az utak járdák minőségét, a közlekedési jelzések, jelzőberendezések karbantartásával hozzá kíván járulni a város közlekedési moráljához.

Célunk, hogy korszerű hulladékgyűjtési, szállítási, deponálási, szelektív válogatási, parkgondozási, közterület-fenntartási, környezetvédelmi technológiákat vezessünk be, hogy a tevékenységünk javítása mellett védjük környezetünket az elszennyeződéstől, tegyük azt Szeged város lakosságának barátságos környezetévé.

A minőségügy nem csak Társaságunk számára fontos, ezért célul tűzzük ki mások számára való elterjesztését is.

Mottónk:


MAGASABB SZÍNVONALÚ MUNKAVÉGZÉS: TISZTÁBB, ESZTÉTIKUSABB VÁROS: JOBB LAKOSSÁGI KÖZÉRZET.

E politikánk eredményéről, konkrét programjáról rendszeresen értesítjük az érintett lakosságot és a tágabb nyilvánosságot éppúgy, mint a szakhatóságokat.

Társaság környezetpolitikája

(MSZ EN ISO 14001:2005 4.2. pontja)

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetése felismerve a Társaság tevékenységével kapcsolatos környezetvédelmi felelősségét és összhangban a Társaság alapvető tevékenységi körével; a közterület-fenntartás, városüzemeltetés feladataival és a város, valamint vonzáskörzete lakossági hulladékának begyűjtésével és kezelésével, vállalja és biztosítani kívánja azokat a feltételeket, amelyek révén működése a jelen technikai fejlettségi szint mellett, az erőforrások adta kereteken belül, a legkevésbé veszi igénybe, és a lehetséges minimális szinten terheli a természeti erőforrásokat.

E célkitűzésen túl deklarálja, hogy kezdeményező magatartásával, tevékenységi körén belül maradva, a város és a megye hosszú távú környezetvédelmi stratégiájának aktív támogatója, kezdeményezője lesz.

Ebből a politikából kiindulva vállaljuk, hogy:
- betartjuk a vonatkozó környezetvédelmi törvények, szabványok, szabályzatok előírásait, évente rendszeresen vizsgáljuk és értékeljük a jogszabályok teljesítését 
- minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy korlátozzuk azokat a környezeti hatásokat, amelyek tevékenységünkkel, az alkalmazott technológiákkal kapcsolatosan előfordulnak 
- a környezetvédelem tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan javítjuk 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésével biztosítani kívánjuk, hogy: 

- tevékenységünk környezetvédelmi mutatói folyamatosan javuljanak,
- a fennálló környezetszennyezési problémák - adott szinten lehetséges - megoldásai megvalósuljanak,
- a levegőt, a talajt és a vizeket károsító hatások, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének folyamatos csökkentése, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása és ezen javító intézkedések hatásának folyamatos kontrollja megvalósuljon.
- a biztonságtechnika követelmények, a potenciális balesetek és elhárításuk környezeti vonatkozásai figyelembe legyenek véve a társaság gyakorlatában.
- az új tevékenységek, technológiák alkalmazásánál kiválasztási, döntési szempontok között a környezetkímélés elsőrendű legyen,
- munkatársaink képzése, ösztönzése megvalósuljon a célból, hogy munkájukban tükröződjék a társaság környezeti politikája a környezetvédelmi követelmények révén,
- környezetvédelmi politikánk elfogadtatása a beszállítók és partnerek részéről,
- arra törekszünk, hogy a környezetet terhelő kibocsátások helyett a szennyező anyagokat újra hasznosítsuk, újra hasznosítás során felhasználjuk, az anyag és energiafelhasználást optimalizáljuk.
E politikánk eredményéről, konkrét programjáról rendszeresen értesítjük az érintett lakosságot és a tágabb nyilvánosságot éppúgy, mint a szakhatóságokat.

Szeged, 2011. 10. 01.

Makrai László
ügyvezető igazgató

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Panaszkezelés
Fogyasztóvédelmi referens
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6728, Szeged, Stefánia 6.
Nyitvatartás
  • H-SZ: 8.00-15.00
  • CS: 7.00-19.00
  • P:8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés

Konténer rendelés

Konténer rendelés
Rendelésfelvétel
  • H-SZ: 7.00-15.30
  • CS: 7.00-14.00
  • P: 8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva