Integrált minőség és környezetirányítási rendszer

Társaság minőségpolitikája

(MSZ EN ISO 9001:2015 5.2. pontja)

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány alkalmazásával szolgáltatásainak minőségi színvonalát kívánja folyamatosan fejleszteni, javítani. Az érdekelt felek követelményekhez folyamatosan igazodva a minőségirányítási rendszer segítségével a belső folyamatokat átalakítja, megszervezi, amellyel a Társaság szolgáltatásainak minőségét is garantálni kívánja.
Célunk, hogy a szolgáltatásunkat igénybe vevő érdekelt felek igényeit minden szempontból kielégítsük, gyors és pontos munkával a reklamációk számát a minimálisra csökkentsük.
A nyomon követhető és folyamatosan magas színvonalú szolgáltatás érdekében fokozzuk az ellenőrzési tevékenységet.
Tulajdonosunk felé a minőségi munkavégzés főként a lakossági problémák csökkenő számában, másrészt az erőforrások hatékonyabb kihasználásában kell, hogy megjelenjen, amelynek érdekében kiemelten kezeljük a tudásszint állandó gyarapítását, és azt az elvárást, hogy minden dolgozónk ismerje és értse minőségpolitikánkat.
Társaságunk a minőségpolitika érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek magas színvonalú elkötelezettsége mellett a közterület-fenntartás területén a támogatás mértékének megfelelően színvonalasabbá kívánja tenni a közterület esztétikai állapotát, tisztaságát, gondozottságát. Javítani kívánja az utak járdák minőségét, a közlekedési jelzések, jelzőberendezések karbantartásával hozzá kíván járulni a város közlekedési moráljához.
Célunk, hogy korszerű parkgondozási, közterület-fenntartási, környezetvédelmi technológiákat vezessünk be, hogy a tevékenységünk javítása mellett védjük környezetünket az elszennyeződéstől, tegyük azt Szeged város lakosságának barátságos környezetévé.
A minőségügy nem csak Társaságunk számára fontos, ezért célul tűzzük ki mások számára való elterjesztését is.

Mottónk:

MAGASABB SZÍNVONALÚ MUNKAVÉGZÉS: TISZTÁBB, ESZTÉTIKUSABB VÁROS: JOBB LAKOSSÁGI KÖZÉRZET.

E politikánk eredményéről, konkrét programjáról rendszeresen értesítjük az érintett lakosságot és a tágabb nyilvánosságot éppúgy, mint a szakhatóságokat.

Társaság környezetpolitikája

(MSZ EN ISO 14001:2015 5.2. pontja)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetése felismerve a Társaság tevékenységével kapcsolatos környezetvédelmi felelősségét és összhangban a Társaság alapvető tevékenységi körével; a közterület-fenntartás, városüzemeltetés feladataival vállalja és biztosítani kívánja azokat a feltételeket, amelyek révén működése a jelen technikai fejlettségi szint mellett, az erőforrások adta kereteken belül, a legkevésbé veszi igénybe, és a lehetséges minimális szinten terheli a természeti erőforrásokat.

E célkitűzésen túl deklarálja, hogy kezdeményező magatartásával, tevékenységi körén belül maradva, a város és a megye hosszú távú környezetvédelmi stratégiájának aktív támogatója, kezdeményezője lesz.

Ebből a politikából kiindulva vállaljuk, hogy:

 • - betartjuk a vonatkozó környezetvédelmi törvények, szabványok, szabályzatok előírásait, évente rendszeresen vizsgáljuk és értékeljük a jogszabályok teljesítését
 • - minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy korlátozzuk azokat a környezeti hatásokat, amelyek tevékenységünkkel, az alkalmazott technológiákkal kapcsolatosan előfordulnak
 • - a környezetvédelem tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan javítjuk
 • A Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésével biztosítani kívánjuk, hogy:
 • - tevékenységünk környezetvédelmi mutatói folyamatosan javuljanak,
 • - a fennálló környezetszennyezési problémák - adott szinten lehetséges - megoldásai megvalósuljanak,
 • - a biztonságtechnika követelmények, a potenciális balesetek és elhárításuk környezeti vonatkozásai figyelembe legyenek véve a társaság gyakorlatában.
 • - az új tevékenységek, technológiák alkalmazásánál kiválasztási, döntési szempontok között a környezetkímélés elsőrendű legyen,
 • - munkatársaink képzése, ösztönzése megvalósuljon a célból, hogy munkájukban tükröződjék a társaság környezeti politikája a környezetvédelmi követelmények révén,
 • - környezetvédelmi politikánk elfogadtatása a beszállítók és partnerek részéről,
 • - arra törekszünk, hogy a környezetet terhelő kibocsátások helyett a szennyező anyagokat újra hasznosítsuk, újra hasznosítás során felhasználjuk, az anyag és energiafelhasználást optimalizáljuk.

E politikánk eredményéről, konkrét programjáról rendszeresen értesítjük az érintett lakosságot és a tágabb nyilvánosságot éppúgy, mint a szakhatóságokat.

Szeged, 2018.05.23.

Makrai László
ügyvezető igazgató

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6728, Szeged, Stefánia 6.
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  Csütörtök: 7:00-19:00
  Péntek: 8:00-13:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat

Konténer rendelés

Konténer rendelésfelvétel
 • H-P: 8:00-18:00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://facebook.com/Szkht