Közutak, hidak fenntartása

Fenntartási feladatok

Társaságunk látja el az Önkormányzat kezelésében lévő közutak, járdák, hidak, várakozóhelyek, valamint forgalomtechnikai, forgalomirányító eszközök burkolati jelek, út menti korlátok fenntartását, felújítását, korszerűsítését.

Belterületi utak hossza: 467,7 km
Ebből aszfalt burkolatú út: 280 km
Kő, beton, kohósalak: 84,7 km
Föld út: 103 km

Gyalogjárdák hossza: 705,8 km
Kerékpár utak hossza: 37,6 km
Önkormányzati hidak, átereszek: 44 db
Belvárosi Tisza-híd
Ebből 20 m-nél nagyobb fesztávú híd: 4 db

Szeged Város Közgyűlése a fenti létesítmények fenntartására az éves költségvetés terhére hagy jóvá előirányzatot, melyet Társaságunk támogatás útján épít be az üzleti tervébe. A kivitelezést megbízás alapján végeztetjük, így megbízás alapján gondoskodunk az útburkolatok kátyúzásáról, közúti jelzések, út menti korlátok, burkolati jelek fenntartásáról.

A forgalomirányító berendezések üzemeltetését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. val közösen finanszírozzuk.

Útügyi feladatok

Közterületet érintő építési munkák során előfordul, hogy szükséges a meglévő útburkolatot, gyalogjárdát elfoglalni vagy pályaszerkezetét felbontani. Ilyen esetekben munkatársaink közútkezelői jogkörben eljárva véleményezik az engedélyes számára az igénybevétel, illetve bontás feltételét.

Figyelemmel kísérjük az építést követően a burkolatok helyreállítását. Minden eseményt ez ügyben nyilvántartunk és a burkolatban utólag észlelhető hibákat a burkolatot bontóval kijavíttatjuk.

Az út kezelőjeként gondoskodnunk kell a meglévő forgalmi rend fenntartása mellett a forgalmi rendek folyamatos vizsgálatáról, szükség esetén módosításának kezdeményezéséről. Az állandó jellegű forgalmi rend változásához, az illetékes közlekedési hatóság hozzájárulása szükséges.

Útkezelői jogkörben javaslatot teszünk ideiglenes forgalomterelésekhez, vagy szükség esetén kezdeményezzük a közút lezárást vagy forgalmának korlátozását.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6728, Szeged, Stefánia 6.
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  Csütörtök: 7:00-19:00
  Péntek: 8:00-13:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat

Konténer rendelés

Rendelésfelvétel
 • H-CS: 7.00-15.30
 • P: 7.00-14.00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://facebook.com/Szkht