Közutak, hidak fenntartása

Fenntartási feladatok

Társaságunk látja el az Önkormányzat kezelésében lévő közutak, járdák, hidak, várakozóhelyek, valamint forgalomtechnikai, forgalomirányító eszközök burkolati jelek, út menti korlátok fenntartását, felújítását, korszerűsítését.

Belterületi utak hossza: 467,7 km
Ebből aszfalt burkolatú út: 280 km
Kő, beton, kohósalak: 84,7 km
Föld út: 103 km

Gyalogjárdák hossza: 705,8 km
Kerékpár utak hossza: 37,6 km
Önkormányzati hidak, átereszek: 44 db
Belvárosi Tisza-híd
Ebből 20 m-nél nagyobb fesztávú híd: 4 db

Szeged Város Közgyűlése a fenti létesítmények fenntartására az éves költségvetés terhére hagy jóvá előirányzatot, melyet Társaságunk támogatás útján épít be az üzleti tervébe. A kivitelezést megbízás alapján végeztetjük, így megbízás alapján gondoskodunk az útburkolatok kátyúzásáról, közúti jelzések, út menti korlátok, burkolati jelek fenntartásáról.

A forgalomirányító berendezések üzemeltetését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. val közösen finanszírozzuk.

Útügyi feladatok

Közterületet érintő építési munkák során előfordul, hogy szükséges a meglévő útburkolatot, gyalogjárdát elfoglalni vagy pályaszerkezetét felbontani. Ilyen esetekben munkatársaink közútkezelői jogkörben eljárva véleményezik az engedélyes számára az igénybevétel, illetve bontás feltételét.

Figyelemmel kísérjük az építést követően a burkolatok helyreállítását. Minden eseményt ez ügyben nyilvántartunk és a burkolatban utólag észlelhető hibákat a burkolatot bontóval kijavíttatjuk.

Az út kezelőjeként gondoskodnunk kell a meglévő forgalmi rend fenntartása mellett a forgalmi rendek folyamatos vizsgálatáról, szükség esetén módosításának kezdeményezéséről. Az állandó jellegű forgalmi rend változásához, az illetékes közlekedési hatóság hozzájárulása kell szükséges.

Útkezelői jogkörben javaslatot teszünk ideiglenes forgalomterelésekhez, vagy szükség esetén kezdeményezzük a közút lezárást vagy forgalmának korlátozását.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6728, Szeged, Stefánia 6.
  • H-SZ: 8.00-15.00
  • CS: 7.00-19.00
  • P:8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva

Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés

Konténer rendelés

Konténer rendelés
Rendelésfelvétel
  • H-SZ: 7.00-15.30
  • CS: 7.00-14.00
  • P: 8.00-13.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva