Közterület-fenntartás

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII.5.) Kgy. rendelete rendelkezik, melynek 66.§ (8) bekezdése alapján Kisvárosias illetve kertvárosias lakóterületen az utcai zöldsávok gondozásáról az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni.
Az 1/1986 (II.21) ÉVM-Eüm együttes rendelet 6. § alapján a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter szélső zöldsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik.

A fenti rendelkezések értelmében kérjük Önöket, hogy a fent említett jogszabályi előírások alapján az ingatlanok előtti zöldterületeket gondozni, tisztán tartani szíveskedjenek, ideértve az útszegély és az ingatlan előtti területen a fű lenyírását, hulladék eltávolítását, járda téli síkosság mentesítését, lesöprését stb.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6728, Szeged, Stefánia 6.
  • H-SZ: ZÁRVA
  • CS: ZÁRVA
  • P: ZÁRVA
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva

Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés

Konténer rendelés

Konténer rendelés
Rendelésfelvétel
  • H-CS: 7.00-15.30
  • P: 7.00-14.00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva