Komposztáló telep

Kohéziós Alap

A térségben keletkezett zöldhulladékok kezelése és újrahasznosítása érdekében megvalósult egy zárt bokszos komposztáló telep a szükséges csarnoképületekkel, berendezésekkel. Az üzem évente 3.000 tonna komposzt előállítására alkalmas, mely anyag kiválóan alkalmas talajjavításra, kertészeti és szántóföldi felhasználásra.

A létesítmény három – H alakban összeépített – csarnokban nyert elhelyezést. Mindhárom csarnok nagy fesztávú, acélpilléres, egyedi acél rácsostartó szaruzatú szerkezet, melynek homlokzatképzése és héjazata Lindab trapézlemezzel történt. A pillérek vasbeton alapba befogottak, beton pontalapokra terhelnek. A falterheket vasbeton talpgerendák viszik át a kelyhek peremére, egyben lábazati kialakítást is adva. A homlokzati és belső nyílászárók acél szerkezetek, a csarnokok fűtetlen jellegéből adódóan normál üvegezéssel, de a fokozott páraképződéssel terhelt terekben páracsatornával vannak ellátva. A csarnokok homlokzati, ill. összekötő kapui egyedi gyártású ipari tolókapuk acél zártszelvényekkel merevített, és Lindab lemez borított, szekcionált kialakításúak. A gépi anyagmozgatás miatt, fizikai hatásoknak ellenálló szerkezet (B 30 falazat, ill. vasbeton fal, vagy pillér) alkalmazását is szükségessé tette.

A komposztáló üzemben történő anyagmozgatásra 2 db Manitou MLT 731 Turbo Série B-E2 típusú homlokrakodó gép szolgál.

A komposztáló üzem területén használt munkagépek mindegyikének beszerzése az ISPA keretein belül történt.

1.1 Előkészítő csarnok

Itt történik a komposztálandó anyagok (fanyesedék, fűfélék, zöldségek, lágyszárú kerti növényi hulladékok, stb. és külön elkülönítetten kezelendő stabilizált szennyvíziszap) befogadása, majd a kizárólag növényi eredetű hulladékok aprítás és keverés után kerülnek be a komposztáló boxokba. A növényi hulladék előkezelés végrehajtására egy MASHMASTER 1300 SE (kapacitása 40m3/óra), a szennyvíziszap előkezelése egy Alieco SE 9.15 gép került beszerzésre.

Az épületrész helyiségei:

 • Iszapfogadó blokk (250 m2)
 • Előkészítő tér (2300 m2)
 • Szociális blokk (emeleti szinten) (88 m2)

Az előkészítő csarnok összes nettó alapterülete: 2638 m2

1.2 Intenzív komposztáló csarnok

A középső, intenzív komposztáló csarnok tere vasbeton falú és födémű, 24 db zárt technológiai boxot, anyagmozgató teret, a technológiai berendezéseket és vezetékeket tartalmazó közmű és gépaknákat tartalmaz.
A gyorskomposztáló boxokba 25 – 30 tonna előkészített anyag kerül, mely a bent töltött két hét alatt automatikus vezérlésű program szerint utónedvesítést és levegőztetést kap.

 • A nedvesítést boxonként a mennyezetbe épített 5 darab porlasztófej adja, melyek szelepének nyitása csukódása nagynyomású levegővel automatikusan történik. A közegben lebontó baktériumok révén képződő CO2 és elhasznált levegő, illetve a felesleges és képződött csurgalékvíz a boxok aljzatába épített folyókarendszeren keresztül távozik a gépaknában lévő gyűjtőrendszerbe. Itt mechanikai tisztítás után újra felhasználásra kerül további utónedvesítéshez.
 • Az elhasznált levegő elszívását egy 75 kW-os ventilátor biztosítja, szintén a folyókarendszeren keresztül ki a boxokból. A boxból kilépve elválik a levegő útja a vízétől. Eszerint a 12 boksz elszívott levegője összegyűlik egy főágba, átáramlik egy levegőmosó rendszeren, majd a szintén folyókarendszerrel kialakított biofiltereken. Így a teljes tisztításon átesett levegő távozhat a szabadba, 0 %-os szaghatással.

Ide kapcsolódnak a külső, nyitott, vasbeton támfalas biofilter terek. A csarnok tere az elő-, és utókezelő csarnokétól fallal, Lindab lemezborítással, ill. ajtóval lett leválasztva.

Az épületrész helyiségei:

 • 24 db gyorskomposztáló box (33 m2/db)
 • Anyagmozgató tér (400 m2)
 • 2 db közmű és gépakna (170 m2/db)

Az intenzív komposztáló csarnok összes nettó alapterülete: 1532 m2

1.3 Utókezelő csarnok

A boxokból kikerülő prizmákba rendezett anyag további 6 hét utókomposztálásra kerül az utolsó csarnokrészbe. Ezen időszak alatt rendszeren átforgatja a Topturn X53 gép, majd a 6 hét eltelte után rostagép segítségével szétválasztásra kerül a kész komposztra és a nagyobb méretű nyesedékre, mely visszajut a folyamat elejére.
Az utókezelő csarnok terében a késztermék tárolása a padozaton ömlesztve prizmákban, ill. vasbeton támfalakkal kialakított depóniákban történik.

Felhasznált gépek:

 • TOPTURN X53 típusú komposztforgató gép
 • JOKER típusú rostáló gép

Az épületrész helyiségei:

 • 4db kész komposzttároló (112 m2)
 • utókezelő tér (2113 m2)

Az utókezelő csarnok összes nettó alapterülete: 2561 m2

1.4 Biofilterek

A biofilterek a boxokból elszívott levegő tisztítására szolgáló vasbeton támfalakkal határolt speciális anyaggal kitöltött térrészek.
A biofilter medencék mérete: 10,00 m x 18,50 m

Alapterületek:

 • 4db biofilter (2 x 2 db) (185 m2/db)

A biofilterek összes alapterülete: 740 m2

2 Komposztáló üzemelése, folyamat leírása

2.1 Komposztáló szükségessége

A régióban található mezőgazdasági területeken és településeken nagy mennyiségű szerves hulladék képződik, melynek nagy része az elmúlt időszakban a helyi hulladéklerakókra került elhelyezésre, ami a lerakó kapacitást nagy mennyiségben csökkentette.

2.2 Komposztálás haszna

A beruházás eredményeképpen elérhetővé vált a térségben keletkezett nagy mennyiségű szerves anyag (paprika szár, nyesedék, szalma, fű, lomb stb.) feldolgozása és hasznosítása.

A keletkező komposzt használata különösen előnyös Szeged és a környező települések területén előforduló rossz minőségű futóhomokos földeken. Alkalmazásával nagymértékben javíthatjuk a talajok termőképességét, vízháztartását, segítségével elérhető a felhasznált műtrágya mennyiségek csökkentése, a termésátlagok nagymértékű növelése.

2.3 Komposztáló telep üzemeltetése

Az üzem a következő beszállított hulladékok feldolgozására alkalmas:

 • a háztartásokból kikerülő konyhai szerves hulladékok (zöldség, gyümölcs héj, kávézacc, teazacc)=átlátszó zsák
 • a kertekből és a zöld területekről származó szerves hulladékok (fákról, bokrokról levágott részek, levágott fű, lomb)
 • mezőgazdasági termelésből származó növényi hulladék
 • mechanikusan víztelenített, stabilizált kommunális derítőiszap

A komposztálásra felhasznált egyes hulladékfajtákból beszállított mennyiségek regisztrálása a hulladéklerakó bejáratánál található hídmérlegen keresztül történik. A nem komposztálható anyagok kiszűrése különösen fontos, mivel ettől függ a végső komposzt minősége.

A beszállított anyagok tárolása az előkezelő csarnokban történik elkülönítetten egymástól.

A boxos komposztáláshoz az anyagok mechanikus feldolgozását - durva aprítását és keverését - az előkezelő csarnokban felállított aprítógép végzi el. Az előkészített anyagot - közvetlenül a keverés után - kerül be a boxba.

Az intenzív komposztálási folyamat könnyen lebontható, organikus anyagok-különösen szénhidrátok - aerob lebontása víz és széndioxidra, amellyel egy időben biomassza és hő keletkezik.

Az intenzív komposztálási folyamat során fontos a megfelelő nedvesség biztosítása víz hozzáadásával, valamint a keletkező gázok elvezetése. A képződő folyamathőt folyamatosan és teljes mértékben el kell vezetni az intenzív komposztálási folyamatból. Ezen folyamatok paramétereinek mindegyike egy központi számítógépről irányítható, szükség esetén módosítható.

A komposztálási hőmérséklet 42-44 fok, a folyamat 2 hétig tart (intenzív komposztáló csarnokrész).

A boxokból kikerülő anyag további érlelésére (prizmákban) majd átkeverésre, és időszakos tárolására utókezelő csarnok létesült. Az anyag utóérlelése itt 6 hétig tart. A komposzt a teljes (8 hetes) bomlási folyamat végén, rostálás után nyeri el végső formáját.

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6728, Szeged, Stefánia 6.
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  Csütörtök: 7:00-19:00
  Péntek: 8:00-13:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat

Konténer rendelés

Rendelésfelvétel
 • H-CS: 7.00-15.30
 • P: 7.00-14.00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://facebook.com/Szkht