III. Gazdálkodási adatok

Sorszám Leírás Link

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves Beszámoló 2012
Éves beszámoló 2013
Éves beszámoló 2014
Éves beszámoló 2015
Éves beszámoló 2016
Éves beszámoló 2017
Éves beszámoló 2018
Éves beszámoló 2019
Éves beszámoló 2020
Éves beszámoló 2021
Éves beszámoló 2022
Éves beszámoló 2023

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak 2012
Foglalkoztatottak 2013
Foglalkoztatottak 2014
Foglalkoztatottak 2015
Foglalkoztatottak 2016
Foglalkoztatottak 2017
Foglalkoztatottak 2018
Foglalkoztatottak 2019
Foglalkoztatottak 2020
Foglalkoztatottak 2021
Foglalkoztatottak 2022
Foglalkoztatottak 2023

3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Ez a közzétételi pont a társaságra nem vonatkozik.

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések listája

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Ez a közzétételi pont a társaságra nem vonatkozik.

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Ez a közzétételi pont a társaságra nem vonatkozik.

7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

a

8

Közbeszerzési információk (éves terv, a megkötött szerződésekről)

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról: Link

Szerződések Listája 2020
Szerződések Listája 2021
Szerződések Listája 2022
Szerződések Listája 2023
Szerződések listája 2024
Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv 2021
Közbeszerzési terv 2022
Közbeszerzési terv 2023
Közbeszerzési terv 2024

x

A nem normatív támogatások összesített, táblázatos formában történő megjelenítése

Támogatások 2012
Támogatások 2013
Támogatások 2014
Támogatások 2015
Támogatások 2016
Támogatások 2017
Támogatások 2018

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
  • 6728, Szeged, Stefánia 6.
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
    Csütörtök: 7:00-19:00
    Péntek: 8:00-13:00
    Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat

Konténer rendelés

Konténer rendelésfelvétel
  • H-P: 8:00-18:00
  • SZO-V és ünnepnapokon: zárva
http://www.szegedvaros.hu/ http://sasmob-szeged.eu/ https://facebook.com/Szkht