Az elmúlt évekhez hasonlóan a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatos hallgatói (kivétel: Gál Ferenc Főiskola) a 2020/2021. évi tanév első félévére is 5 hónapra érvényes ún. „szemeszter” bérletet vásárolnak.

A városi tanulóbérlet szelvények érvényességi ideje: 2020. augusztus 27. - 2021. február 05.

A hallgatók a városi tanuló bérletek átvételét a beiratkozással (bérletek osztása: 2020.09.07-től) egy időben folyamatosan végzik, várhatóan 2020. szeptember 18. napi befejezéssel, ezért a megbízó Önkormányzat engedélyével - arra tekintettel, hogy e hallgatók 5 hónapra előre kifizetik a bérlet ellenértékét - a város felsőoktatási intézményeinek hallgatói az alábbi módon történő igazolással is jogosan vehetik igénybe a város helyi, menetrend szerinti, közösségi közlekedési szolgáltatását:

A már meglévő, szegedi hallgatói jogviszonyt igazoló, érvényes nappali diákigazolvány*, 2020. augusztus 27 - szeptember 18. időszakban szemeszter bérletjegy nélkül is elfogadható.

2020. szeptember 19. napjától az érvényes diákigazolvány ÖNMAGÁBAN utazásra nem jogosít, csak a már kézhez kapott, új szemeszter bérlet jogos használatát - a tulajdonos személyazonosságát- hivatott igazolni.

(*érvényes diákigazolvány: A 2020/2021. tanév első félévére, a szegedi felsőoktatási intézmények által már érvényesített diákigazolvány mellett, a felsőbb éves hallgatók esetében a 2019/2020. tanév második félévére érvényes matricával ellátott, de esetlegesen a 2020/2021. év első félévére még nem érvényesített (új érvényesítő címkével még nem rendelkező) diákigazolvány is érvényes 2020. október 31. napjáig, (362/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 13.§ (4) (b) bekezdés) valamint a 2019/2020. tanév első félévére érvényes matricával ellátott diákigazolványok érvényessége 2020. december 15. a 2020. évi LVII. törvény 89.§ (1) bekezdése alapján.

Megj.: Tisztelettel hívjuk fel minden érintett figyelmét arra, hogy – az információnk szerint, a hallgatók között, szájhagyomány útján terjedő hír ellenére - a 2020. „tavaszi” szemeszter bérlet, 2020. július 5. napját követően, sem a nyári gyakorlatok ideje alatt, sem pedig ősszel, az új tanév kezdetének időszakában nem érvényes, utazásra nem jogosít!

Az első éves hallgatók az Egyetem által, kiadott Igazolás = ideiglenes diákigazolvány, vagyállandó diákigazolvánnyal, plusz szemeszter bérlettel tudják igénybe venni a Szeged helyi közösségi közlekedés szolgáltatásait 2020. augusztus 27.-től.

Azon hallgatók, akik igazolással rendelkeznek az igazolás tulajdonjogának – személyazonosításra alkalmas személyazonosító igazolvány- útlevél- kártya formátumú jogosítvánnyal történő - igazolásával jogosultak a bérlet használatra.

A szemeszter bérletre elsődlegesen a hallgatói azonosító számot célszerű feltüntetni.

2020.szeptember 19. napjától az érvényes diákigazolvány ÖNMAGÁBAN utazásra nem jogosít, csak a már kézhez kapott, új szemeszter bérlet jogos használatát - a tulajdonos személyazonosságát- hivatott igazolni.

A Szeged helyi közösségi közlekedés utas ellenőrzésében résztvevő Szegedi Környezetgazd. Nonp. Kft. munkavállalói a 454/2014. (XII.19.) sz. Közgyűlési határozat szerint azon utasoktól, akik a fentiekben felsorolt igazolással, igazolvánnyal vagy szemeszter bérlettel nem rendelkeznek, azoknak lehetőségük van 3 munkanapon belül a Szegedi Környezetgazd. Nonp. Kft. Közlekedésszervezés ügyfélszolgálati irodájában (6723 Szeged, József Attila sgt. 39.) a hiányzó dokumentumokat bemutatni. A bemutatáskor az utas köteles a határozat szerinti 900,-Ft bérletbemutatási és kedvezményes utazási jogosultságot igazoló pótdíjat megfizetni.

***************************************************************************

Általános és Középiskola, diákigazolvánnyal még nem rendelkező tanulói:

(Általában az iskolát kezdő, valóban elsős, az iskolát váltó, általában ötödik, vagy kilencedik osztályos, valamint a diákigazolványukat a nyári szünetben elveszítő tanulók)

2020. október hó 31. napjáig a tanulói jogviszony – az adott időszakban érvényes, havi tanuló bérletszelvény jogos használatának és tulajdonjogának - igazolásaként az oktatási intézmények által kiállított „Igazolás = ideiglenes diákigazolvány + fényképes igazolvány vagy fényképes tanuló bérletigazolvány”, valamint a „Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap” is elfogadható.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba, és fokozatosan került bevezetésre.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti.

- A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében- mivel tanköteles korúak- nem szükséges az érvényesítő matrica.

- A 16. életévüket a 2019/2020. tanévben betöltött tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2020. október 31.-ig.

- A 16. életévüket a 2020/2021. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2021. október 31-ig.

 A 2004. szeptember 01. előtt született tanulók diákigazolványa 2020.október 31-ét követően kizárólag érvényesítő matricával érvényes.

Szeged, 2020. augusztus 24.

                                                          

                                                          

Elérhetőségeink

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6728, Szeged, Stefánia 6.
 • Nyitvatartás:
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
  Csütörtök: 7:00-19:00
  Péntek: 8:00-13:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés
Közterület fenntartás
Közlekedésszervezés ügyfélszolgálat
 • 6723 Szeged, József Attila sgt. 39.
 • Nyitvatartás:
 • Hétfő, Kedd, Szerda: 08:00-17:00
  Csütörtök: ZÁRVA
  Péntek: 08:00-14:00
  Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
 • 62/777-222

Konténer rendelés

Konténer rendelés
Rendelésfelvétel
 • H-CS: 7.00-15.30
 • P: 7.00-14.00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva