Integrált minőség és környezetirányítási rendszerTársaság minőségpolitikája

( MSZ EN ISO 9001:2009 5.3. pontja)

 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány bevezetésével szolgáltatásainak minőségi színvonalát kívánja javítani. A tulajdonosi követelményekhez folyamatosan igazodva a minőségirányítási rendszer segítségével a belső folyamatokat átalakítja, megszervezi, amellyel a Társaság szolgáltatásainak minőségét is garantálni kívánja.

 

Célunk, hogy a szolgáltatásunkat igénybe vevő lakosság, a tulajdonos, a partnerek igényeit minden szempontból kielégítsük, gyors és pontos munkával a reklamációk számát a minimálisra csökkentsük.

 

A nyomon követhető és folyamatosan magas színvonalú szolgáltatás érdekében fokozzuk az ellenőrzési tevékenységet.

 

Tulajdonosunk felé a minőségi munkavégzés főként a lakossági problémák csökkenő számában, másrészt az erőforrások hatékonyabb kihasználásában kell, hogy megjelenjen, amelynek érdekében kiemelten kezeljük a tudásszint állandó gyarapítását, és azt az elvárást, hogy minden dolgozónk ismerje és értse minőségpolitikánkat.

 

Társaságunk a minőségpolitika érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek magas színvonalú elkötelezettsége mellett javítani kívánja Szeged város és a környező települések hulladékszállításának minőségét, bővítve a települések számát, végzi az illegális hulladéklerakók felszámolását, mindezekkel hozzá kíván járulni a környezetszennyezés csökkentéséhez, a közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatok maradéktalan végrehajtásához. A közterület-fenntartás területén a támogatás mértékének megfelelően színvonalasabbá kívánja tenni a közterület esztétikai állapotát, tisztaságát, gondozottságát. Javítani kívánja az utak járdák minőségét, a közlekedési jelzések, jelzőberendezések karbantartásával hozzá kíván járulni a város közlekedési moráljához.

 

Célunk, hogy korszerű hulladékgyűjtési, szállítási, deponálási, szelektív válogatási, parkgondozási, közterület-fenntartási, környezetvédelmi technológiákat vezessünk be, hogy a tevékenységünk javítása mellett védjük környezetünket az elszennyeződéstől, tegyük azt Szeged város lakosságának barátságos környezetévé.

 

A minőségügy nem csak Társaságunk számára fontos, ezért célul tűzzük ki mások számára való elterjesztését is.

 

Mottónk:

MAGASABB SZÍNVONALÚ MUNKAVÉGZÉS: TISZTÁBB, ESZTÉTIKUSABB VÁROS: JOBB LAKOSSÁGI KÖZÉRZET.

 

E politikánk eredményéről, konkrét programjáról rendszeresen értesítjük az érintett lakosságot és a tágabb nyilvánosságot éppúgy, mint a szakhatóságokat.

Társaság környezetpolitikája

(MSZ EN ISO 14001:2005 4.2. pontja)

 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetése felismerve a Társaság tevékenységével kapcsolatos környezetvédelmi felelősségét és összhangban a Társaság alapvető tevékenységi körével; a közterület-fenntartás, városüzemeltetés feladataival és a város, valamint vonzáskörzete lakossági hulladékának begyűjtésével és kezelésével, vállalja és biztosítani kívánja azokat a feltételeket, amelyek révén működése a jelen technikai fejlettségi szint mellett, az erőforrások adta kereteken belül, a legkevésbé veszi igénybe, és a lehetséges minimális szinten terheli a természeti erőforrásokat.

E célkitűzésen túl deklarálja, hogy kezdeményező magatartásával, tevékenységi körén belül maradva, a város és a megye hosszú távú környezetvédelmi stratégiájának aktív támogatója, kezdeményezője lesz.

 

Ebből a politikából kiindulva vállaljuk, hogy:

- betartjuk a vonatkozó környezetvédelmi törvények, szabványok, szabályzatok előírásait, évente rendszeresen vizsgáljuk és értékeljük a jogszabályok teljesítését

- minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy korlátozzuk azokat a környezeti hatásokat, amelyek tevékenységünkkel, az alkalmazott technológiákkal kapcsolatosan előfordulnak

- a környezetvédelem tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan javítjuk

 

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésével biztosítani kívánjuk, hogy:

- tevékenységünk környezetvédelmi mutatói folyamatosan javuljanak,

- a fennálló környezetszennyezési problémák - adott szinten lehetséges - megoldásai megvalósuljanak,

- a levegőt, a talajt és a vizeket károsító hatások, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének  folyamatos csökkentése, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása és ezen javító intézkedések hatásának folyamatos kontrollja megvalósuljon.

- a biztonságtechnika követelmények, a potenciális balesetek és elhárításuk környezeti vonatkozásai figyelembe legyenek véve a társaság gyakorlatában.

- az új tevékenységek, technológiák alkalmazásánál kiválasztási, döntési szempontok között a környezetkímélés elsőrendű legyen,

- munkatársaink képzése, ösztönzése megvalósuljon a célból, hogy munkájukban tükröződjék a társaság környezeti politikája a környezetvédelmi követelmények révén,

- környezetvédelmi politikánk elfogadtatása a beszállítók és partnerek részéről,

- arra törekszünk, hogy a környezetet terhelő kibocsátások helyett a szennyező anyagokat újra hasznosítsuk, újra hasznosítás során felhasználjuk, az anyag és energiafelhasználást optimalizáljuk.

 

 

E politikánk eredményéről, konkrét programjáról rendszeresen értesítjük az érintett lakosságot és a tágabb nyilvánosságot éppúgy, mint a szakhatóságokat.

Szeged, 2011. 10. 01.

Makrai László
ügyvezető igazgató

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Tel.: 62/777-222 Fax: 62/777-271 E-mail: szkht@szkht.hu

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.

Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva

Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szkht.hu

Fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210


Konténer rendelés:

Tel: 62/777-205
Rendelés felvétel:
hétfőtől csütörtökig 7:00-15:30 között, pénteken 7:00-14:00 között
hétvégén és ünnepnapokon nincs rendelés felvétel

Az alábbi témákban E-mailben és telefonon is érdeklődhet:

Közterület fenntartás: 62/777-255
Közlekedés szervezés: 62/777-262
   
Általános kérdések, javaslatok: Email: szkht@szkht.hu
Központi fax számunk: 62/777-271
   
   


Rendezvényszervezők részére:
Letölthető tájékoztatónkért, illetve elektronikus megrendelőlapért kérjük ide kattintson.

 

 
   
Oldaltérkép    Adatkezelési tájékoztató    Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat    Felhasználási feltételek    Impresszum