Szennyvíz- és csurgaléktisztító telep


1      Létesítmények ismertetése

1.1    Általános kialakítás

A szennyvíztisztító telep egy több rekeszből álló, az építési terv szerinti kialakítású, vasbeton műtárgy és a hozzátartozó acélszerkezetű vázra szerelt üvegtáblás felépítményű épület. Ez a műtárgy egy eleveniszapos, élő (növényi gyökér) biofilm-hordozókkal intenzifikált, kaszkádrendszerű, teljes biológiai tisztítás technológiájának befogadására alkalmas.

Szennyvízmennyiség: Ql2Om3Inap Q11=5m3/óra

A szennyvíztisztító a hulladéklerakó telepen belül több helyről érkező szennyvizet fogad.

Ezek egy része nem kommunális jellegű tehát külön szűrésre nincs szükség:
 • a hulladéklerakó depónián keletkező csurgalékvíz
 • a depónián létesítendő gázkutak „kondenz” vize
 • a hulladékdepónia köré építendő résfalaknál a drénhálózatban megjelenő talajvíz
 • a telep külső betoafelületeinek szennyezett csapadékvizei
Ezeken kívül kommunális jellegű szennyvíz:
 • a komposztáló telep kezelő személyzetének szennyvize (max 10 fő)
 • a komposztáló telep csurgalékvize
 • a szennyvíztisztítón dolgozó személyzet szennyvize (max 2 fő)
Ezen utóbbi vizek a műtárgyba daraboló átemelő szivattyú segítségével jutnak be.
A tisztítási technológia folyamatának pontos leírását külön technológiai műszaki leírás, kezelési utasítás tartalmazza.

1.2    Részletes kialakítás

1.2.1  Felszín alatti szerkezet

A szennyvíztisztító telep felszín alatti szerkezete egy több rekeszből (medencéből) álló vasbeton műtárgy.

A medencék méretei:
 •     Iszapsűrítő                                            7,00m2
 •     Anaerob medence                                2,00 m2
 •     Anoxikus medence                              3,60 m2
 •     Aerob medence 1                                 8,10 m2
 •     Aerob medence 2                                 7,50 m2
 •     Aerob medence 3                                 9,58 m2
 •     Aerob medence 4                                 8,24 m2
 •     Tisztított Közbenső Víz átemelő         1,25 m2
 •     Zagytér                                                1,25 m2
 •     Utóülepítő                                            6,25 m2
 •     Szűrő 1                                                   l,63m2
 •     Szűrő 2                                                 1,63 m2
 •     Tisztított víz végátemelő                     5,00 m2
 •     Szűrőmező                                         39,86 m2
Összesen: 102,89 m2

1.2.2  Felszíni szerkezetek

Szociális ás üzemviteli blokk:
A szennyvíztisztító telep részeként került megépítésre, a kezelőszemélyzet szociális blokkja,
amely kiegészült a kazánház, a fúvógépház, valamint az elektromos szekrények helyiségével.
A szociális rész tartalmazza a fekete- és fehér öltözőt, illetve a zuhanyzó-WC-kézmosó
együttest, megfelelve a munkavédelmi, Valamint közegészségügyi előírásoknak.
Helyiségek:
 •     Fúvógépház                                         3,47 m2 cementsimítás
 •     Elektromos szekrények                        3,45 m2 cementsimítás
 •     Kazánház                                             6,18 m2 cementsimítás
 •     Előtér                                                   1,50 m2 kerámia lapburkolat
 •     Öltöző                                                  1,80 m2 kerámia lapburkolat
 •     Mosdó                                                  4,44 m2 kerámia lapburkolat
 •     WC                                                      1,20 m2 kerámia lapburkolat
 •     Öltöző                                                  2,03 m2 kerámia lapburkolat
 •     Előtér                                                   1,67 m2 kerámia lapburkolat
Szerkezeti kialakítás:
Az épületrész hagyományos téglafalazattal, é5 Vasbeton Vízszintes teherhordó szerkezettel kapcsolódik a vasbeton medencéhez. A főfalak 30 cm, illetve 25 cm, a válaszfalak 10 cm vastagságú POROTHERM tégla falazattal készülnek.

Üvegház épületrész:

Az épület adatai

 •     Hasznos alapterület:    134,98 m2
 •     Gerinc magasság:        + 5,77
 •     Csatorna magasság:     + 5,21
 •     Belső padlószintek:     + 0,03, + 0,40
 •     Falmagasságok:
  •     Külső vasbeton fal:             + 1,00
  •     Medence válaszfalak:         + 0,40
  •     Szűrőmező:                         + 0,35

Általános

Bouthers Venlo típusú holland gyártmányú üvegház.

Az üvegház szerkezeti elemei tűzi horganyzott acélból, az oldal és a végfalak, valamint a tető alumínium profilból készülnek.

Szellőztetés

Az egyenletes klímavezérlés elengedhetetlen feltétele a megfelelő szellőztetési kapacitás és a pontos szerelés. A tetőszerkezetbe épített üvegtáblák méretétől függően lehetőség van 1, 2 vagy 3 táblás szellőző beépítésére. A szellőzőkben az egyes üvegtáblák 0,825 vagy 1 m hosszúak lehetnek. Lengőkar, vagy fogasléc/tolórúd rendszer beépítése által a szellőztetés elektromosan vezérelhető. A két rendszer együttes alkalmazásával maximális szellőztetési kapacitás érhető el.

1.3    Épületgépészeti leírás

Vízellátás

A Regionális Hulladéklerakó telep vízbekötéssel rendelkezik. Az telken belül a tervezett üvegház épület vízigénye erről biztosítható.
Az épület napi vízfogyasztása: 0,8 m3/d.
Az épület melegvíz-ellátását falra szerelhető, függőleges kivitelű zárt rendszerű elektromos forróvíztároló biztosítja. A készülék típusa: HAJDU Z120E 120 literes tároló-térfogattal.
A vízhálózat anyaga: épületen belül unipipe vezeték. Az épületen belül haladó vízvezetékeket 9mm vastagságban TUBOLIT típusú zárt cellás hőszigeteléssel kellett ellátni.

Szennyvíz

Az üvegház épület a lerakó telepen keletkező csurgalék és szennyvíz tisztítását végzi. Az épülethez az előírt technológiai elvárások a következők:
 • szerves anyag eltávolítás
 • nitrifikáció
 • denitrifikáció
 • cseppszóródás elleni védelem
 • szagmentesség
Az üvegház épületben keletkező szennyvizek mennyisége a következő:

Kommunális szennyvíz:         0,8 m3/d.

Az épületben egyrészt a hulladéklerakótól, a másrészt a komposztáló épület és az üvegház épület kommunális szennyvizét tisztítjuk meg.

A komposztáló kommunális szennyvizét kültéri gyűjtőaknába elhelyezett vágószerkezetes átemelő-szivattyúval juttatjuk el az épületbe.

A szennyvíztisztító épületben kialakított szociális blokktól a szennyvizet zárt vágószerkezetes átemelő-szivattyúhoz vezetjük. A szivattyú típusa: WILO DRAIN LIFT KH 32-0,4 EM (V=0,8m3/h, H=5,0m).

Gázellátás

Az épület, fűtési igényét biztosítjuk földgáz energiahordozóról. A területen nem található vezetékes gázhálózat, ezért az épület gázellátását PB-gáztartállyal biztosítjuk.
Kazán típusa: VIESSMAN VITOPEND-100 24 kW-os zárt égésterű gázkazán
A beépített készülék max. gázfogyasztása: 2,8 m3/h.

Központi fűtés

Az épületben elhelyezett VIESSMANN Vitopend-l00 24 kW-os zárt égésterű gázkazán biztosítja a fűtési igényt. A kazán beépített keringtető szivattyúval, tágulási tartállyal és biztonsági szeleppel rendelkezik.

A későbbiekben a fűtési energiaellátást opcionálisan, a területen üzemelő gázmotor hulladék-hőjével kívánjuk biztosítani. A kazánházba 5/4” csatlakozást szükséges kialakítani. Az épületet hőcserélővel választjuk le, melynek típusa SWEP SSP 2000 B8Hx30/1P-SC- S(4x3,4”).

A kazánházban és az üvegházi szabadon szerelt fűtési vezetékek rézcsövek forrasztott kötésekkel. A primer oldali vezetékek acélcsövek hegesztett kötésekkel.

Szellőzés

Az épületben lévő fúvógépház és az elektromos helyiséget látjuk el szellőzéssel. Mindkét helyiségben tízszeres légcserét biztosítunk. Az elektromos helyiségben a télen a fagymentes szellőzés miatt légcsatornába épített elektromos fűtőregisztert építünk.
A szellőző csőventilátorok típusa: HELIOS RR l00C V=l00m3/h, dp=200Pa

1.4    Épületvillamossági leírás

A létesítmény épületeinek tűzrendészeti besorolása D mérsékelten tűzveszélyes, egy tűzszakasz.
Az épületekben kialakított helyiségek jellegük szerint:
Általában:                                           normál, száraz helyiség
Öltözők, WC:                         időszakosan nedves helyiségek
Zuhanyzó, üvegház:               nedves helyiség

Energiaellátás, fogyasztásmérés

A kültéri szekrénytől mért földkábeles betáplálással jut cl az energia az üvegház épület
elektromos kapcsolóterében elhelyezett elosztóba, ahonnan külön biztosítás után közvetlenül
a gyűjtősínről egy megszakítón keresztül biztosítunk tápellátást a helyiségbe telepítendő
technológiai elosztóhoz.

A létesítmény világítási berendezése részére a helyiségek jellegének megfelelő fénycső
armatúrákat, kompakt fénycsöves lámpatesteket helyezünk el.
A világítási berendezés helyiségenként kapcsolható.

A külső bejáratoknál mozgásérzékelős lámpatestek kerülnek elhelyezésre, melyek a beépített
mozgásérzékelő segítségével automatikusan is felkapcsolódnak, este mozgás esetén.

Az üvegház területén thermo ventilátorok kerülnek elhelyezésre. A ventilátorok vezérlése fali termosztátról történik. A termosztát a gépész kiírásban szerepel.
Az üvegház tetején lévő ablakokat az üvegházon belülről a falról soronként villamos távvezéreléssel az ablakokra szerelt mozgató motorokkal lehet nyitni.

A vápákat elektromos hó és jégolvasztó fűtőkábellel látjuk cl. A vápafűtés szabályzója üvegház automatikus szellőztető „FE”jelű elosztójába lesz elhelyezve.

Az épület fém szerkezetét villámvédelem céljára természetes felfogóként illetve levezetőként felhasználjuk. A fémszerkezetet egybefüggővé kell tenni, azokon a helyeken ahol esetleg nem alkot egybefüggő fémszerkezetet. A terven jelölt helyeken a fém szerkezetű pilléreket külső földeléssel el kellett látni. A földelőket az épületen kívül a földbe fektetett laposacél földelő vezetővel össze kell kötni.

A túlfeszültség-védelem kialakítása a fent leírt módon megtörténik.

A létesítmény épületeinek tűzrendészeti besorolása D mérsékelten tűzveszélyes, egy tűzszakasz.

A tűzvédelmi lekapcsolás központilag a telepi főelosztóról lehetséges.

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Tel.: 62/777-222 Fax: 62/777-271 E-mail: szkht@szkht.hu

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.

Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva

Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szkht.hu

Fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210


Konténer rendelés:

Tel: 62/777-205
Rendelés felvétel:
hétfőtől csütörtökig 7:00-15:30 között, pénteken 7:00-14:00 között
hétvégén és ünnepnapokon nincs rendelés felvétel

Az alábbi témákban E-mailben és telefonon is érdeklődhet:

Közterület fenntartás: 62/777-255
Közlekedés szervezés: 62/777-262
   
Általános kérdések, javaslatok: Email: szkht@szkht.hu
Központi fax számunk: 62/777-271
   
   


Rendezvényszervezők részére:
Letölthető tájékoztatónkért, illetve elektronikus megrendelőlapért kérjük ide kattintson.

 

 
   
Oldaltérkép    Adatkezelési tájékoztató    Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat    Felhasználási feltételek    Impresszum